Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY

  • Công ty có trách nhiệm chuyển giao các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho Khách hàng sau khi đã ký hợp đồng và lấy hàng trong vòng một tuần.
  • Khi nhận hàng, nếu Khách hàng thấy thực phẩm không đạt yêu cầu, Khách hàng có quyền đổi hoặc trả lại 1 phần hay toàn bộ đơn hàng đó.
  • Công ty sẽ bổ sung ngay hàng cho Khách hàng trong thời gian tối đa 60 phút (trừ những cung đường quá xa) do 1 trong các nguyên nhân sau:
    • Hàng không đảm bảo chất lượng, không đúng theo yêu cầu.
    • Hàng bị hỏng hóc trong vận chuyển, hàng thiếu do mọi nguyên nhân.
  • Trong trường hợp rủi ro của Khách hàng mà nguyên nhân là do dùng thực phẩm của Công ty cung cấp (được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận), Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Chính sách này được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang tham gia mua thực phẩm tại AEFOOD kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho tới khi có chính sách mới.